ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และเพื่อ การทำงาน (Real World English and Communicative English at Work)

ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และเพื่อ การทำงาน (Real World English and Communicative English at Work)

ใน Language And Communication Skills
0
(0 คะแนน)
21/30 นักเรียน

รายงานรายวิชา

โปรดอธิบายเกี่ยวกับรายงานให้สั้นและชัดเจน

แบ่งปัน

แบ่งปันหลักสูตรกับเพื่อนของคุณ

Buy with points

ข้อมูลเพิ่มเติม